Facebook Pixel

Villkor

Om Städexperter

Hemsidan Städexperter ägs och drivs av Smartproduktion Sverige AB, benämnt som Smartproduktion i texten nedan.
 • Telefon: 070 681 52 22
 • E-post: info@smartproduktion.se
 • Org Nr. 559252-5512
Hemsidan är en offertsajt med syfte att koppla samman privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar (benämnda "beställaren") med granskade företag (benämnda "företag"). Att fylla i sidans formulär för att skapa en förfrågan till företag är helt kostnadsfritt och utan köpkrav. När en förfrågan skickats vidare från Smartproduktion till företag är det upp till företaget och beställaren att gå vidare i sin upphandling, där slutar Smartproduktions involvering.

Granskade företag

Smartproduktion genomför en granskning av företagen innan vi inleder ett samarbete. Vi går igenom punkterna nedan för att säkerställa kompetenta & kunniga företag. Vid misstanke om större förändring inom bolaget eller om missnöjda beställare hör av sig till Smartproduktion genomförs en ny granskning omgående.
 • Ekonomisk granskning
  Företaget ska ha tillräckligt god och stabil finansiell och ekonomisk ställning så att ett projekt med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar på grund av ekonomiska problem. Smartproduktion kontrollerar företagets kreditvärdighet och betalningsförmåga via UC AB Sverige.

  Företaget ska minst inneha riskklass 3. I de fall som företag saknar eller har lägre ranking samt för nystartade företag kommer en individuell bedömning att ske. Den inviduella bedömningen sker utifrån fem ekonomiskt relevanta parametrar uppsatta av Smartproduktion, och för att ett företag ska få passera krävs det att minst 4 av dessa 5 uppnås. Företaget kan även till styrka sin ekonomiska kapacitet genom exempelvis ett moderbolaget eller annan garants behöriga företrädare eller genom ett revisorsintyg utvisande motsvarande kreditbetyg.

  Kontroll att företaget innehar F-skattsedel görs i samband med den ekonomiska granskningen. 
 • Yrkeskunnig personal
  För att ett företag ska få ta del av förfrågningarna som kommer in via Städexperter skriver Smartproduktion Sverige AB ett avtal med företaget. I samband med avtalet intygar företaget att de har yrkeskunnig personal och följer Svensk lagstiftning.

  Smartproduktion kontrollerar inte företagets innehav av avtalsförsäkring, garantier eller certifikat. Det är något vi hänvisar och uppmanar beställaren att själv granska.
 • Kundrecensioner
  Smartproduktion kontrollerar kundrecensioner från följande platser: Google recensionssystem, Reco, Hitta, Facebook (recensioner), Eniro, Trustpilot och liknande. Smartproduktion ansvarar inte för att personer som använder vår offerttjänst blir nöjda med arbetsprocessen eller slutresultatet.
  • Företaget ska erhålla bra betyg för att få finnas med som anslutet bolag.
  • Om recensioner saknas försöker Smartproduktion i den möjligaste mån kontakta tidigare referenser

Ansvarsfrihet

Smartproduktion är inte del eller juridisk part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan beställare och företag. Vid eventuella tvister som kan uppstå mellan beställare och företag, t.ex. missförstånd i avtal, skada, tvister gällande arbetet eller utebliven betalning har inte Smartproduktion något ansvar.

Vid omständigheter som kan härledas till Städexperter, exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete har beställare ingen rätt att kräva Smartproduktion på ersättning för ekonomisk eller annan skada. 


Vidarebefordring av personuppgifter till anslutna företag

Vi vidareförmedlar beställares förfrågningar till anslutna företag, utvalda av oss, som sedan mottar förfrågan. Förfrågan skickas ut per e-post, genom Smartproduktions interna CRM-system samt i vissa fall via SMS (om godkänt av företaget) till utvalda kontaktpersoner på företaget.

Företagen ansvarar själva för att hantera kontaktuppgifterna korrekt och enligt GRPD. Det informeras och står med i avtal som ansluta företag signerar med Smartproduktion.

Tredje part
Företagen har inte rätt att förmedla vidare förfrågan till tredje part om de exempelvis själva ej har möjlighet att besvara förfrågan. Företagen har dock möjlighet att delge information om ett projekt till underleverantörer och/eller samarbetspartners om det behövs. En sådan överenskommelse sker då utan inblandning av Smartproduktion eller Städexperter. 

Läs mer om vår integritetspolicy och hur vi följer GDPR på:
/legalt/integritetspolicy

Information på hemsidan

De artiklar som finns publicerade på hemsidan skrivs för att ge bättre förståelse för beställare. Smartproduktion arbetar aktivt för att innehållet på hemsidan ska vara korrekt, men kan ej garantera detta. Exempelvis vid förändring av ROT-avdrag eller andra skattemässiga regler. Om det förekommer material på hemsidan som inte är korrekt äger inte beställare rätt att sätta några krav på Smartproduktion. Vi försöker vara en informationskälla för att hjälpa beställare att hitta hjälpsam information. 


Befrielsegrunder (force majeure)

Om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet (force majeure) är Smartproduktion befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse.


Ändringar av villkor

Villkoren kan komma att ändras om Smartproduktion ser anledning till detta eller om lagstiftning kräver. Förebud ges ej till beställare vid sådant tillfälle och beställare ansvarar själv att kontrollera villkoren regelbundet.


Integritetspolicy

Vi på Städexperter (en del av Smartproduktion) följer GDPR och behandlar dina personuppgifter med största respekt. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

Formulär

Använder du formulären på hemsidan så lagras informationen vilket är i linje med vår integritetspolicy. Nedan hittar du en lista på formulär som vi använder och attributen vars data vi lagrar.

Bostadsrättsförening

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Adress, ort och postnummer
 • Ort
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Är kontaktperson medlem i styrelsen?
 • Fullständigt namn (kontaktperson)
 • Namn på bostadsrättsförening
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta gäller det?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Vad för typ av fastighet gäller det?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
Kolla in formuläret här
Tvättning & Strykning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Har du/ni husdjur i bostaden?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vart ska uppdraget utföras?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Vilka tjänster önskar du få utförda?
 • Vilka faciliteter finns tillgängliga?
 • Vilka tilläggstjänster önskar du?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege behövs?
 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Hur ofta gäller det?
 • Hur många personer bor i hushållet?
 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
Kolla in formuläret här
Trapphusstädning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vilken typ av städtjänst önskas?
 • Hur många fastigheter gäller det?
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Önskar du städning av andra utrymmen?
 • Vilka tilläggstjänster önskar du?
 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege behövs?
 • Hur ofta gäller det?
 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Hur många trapphus gäller det?
 • Hur många våningar är det per trapphus i snitt?
 • Vad heter bostadsrätten / företaget?
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
 • Fullständigt namn
Kolla in formuläret här
Kontors- & Butiksstädning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Hur ofta önskar du städning?
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Vilka tilläggstjänster önskar du?
 • Har du/ni husdjur i bostaden?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege behövs?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Hur ofta gäller det?
 • Vilken typ av lokal önskar du få städad?
 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
 • Fullständigt namn
 • Företagsnamn
Kolla in formuläret här
Matt- & Möbeltvätt

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Ska tvätten ske på plats hos dig?
 • Har du/ni husdjur i bostaden?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vad vill du få tvättat?
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Vilka tilläggstjänster önskar du?
 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege behövs?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Hur ofta gäller det?
 • Vilken typ av verksamhet bedrivs i lokalerna?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
Kolla in formuläret här
Industri- & Lagerstädning

Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • I vilken typ av lokal önskar du städning?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Vilka tilläggstjänster önskar du?
 • Har du/ni husdjur i bostaden?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege behövs?
 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Hur ofta gäller det?
 • Hur ofta önskar du städning?
 • Vilken typ av verksamhet bedrivs i lokalerna?
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
Kolla in formuläret här
Hotell- & Restaurangstädning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Vilken typ av verksamhet gäller din förfrågan?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Vilka tilläggstjänster önskar du?
 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • Har du/ni husdjur i bostaden?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege behövs?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Hur ofta gäller det?
 • Hur ofta önskar du städning?
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Företagsnamn
 • Fullständigt namn
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
Kolla in formuläret här
Hemstädning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vilken typ av städtjänst önskas?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vilka tilläggstjänster önskar du?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Vilken typ bostad gäller det?
 • Har du/ni husdjur i bostaden?
 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege behövs?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Hur ofta gäller det?
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
Kolla in formuläret här
Golvvård

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Hur ofta gäller det?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Vilken typ av behandling önskar du?
 • Vad är det för typ av golv du vill få rengjort?
 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • Hur många sidor ska putsas?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege behövs?
 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Hur många kvadratmeter golvyta ska städas?
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
Kolla in formuläret här
Fönsterputsning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Adress, ort & postnummer
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Hur ofta gäller det?
 • Vilken typ av fönster gäller det?
 • Ska fönsterkarmar rengöras och torkas?
 • Sitter fönsterna svåråtkomligt så stege eller kran behövs?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Hur många fönster gäller det?
 • Hur många sidor ska putsas?
Kolla in formuläret här
Flyttstädning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Kommer städmaterial finns på plats?
 • Hur ofta gäller det?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Är det någon tilläggstjänst du önskar ha med?
 • Kommer det finnas möbler kvar i bostaden vid städtillfället?
 • Vad vill du ska ingå i ditt städuppdrag?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
Kolla in formuläret här
Dödsbostädning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Hur ofta gäller det?
 • Vilka tilläggstjänster önskar du?
 • Vilken typ av fastighet gäller det?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Har det funnits pälsdjur i hemmet?
 • Kommer städmaterial finns på plats?
 • Fullständigt namn
 • Adress, ort & postnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
Kolla in formuläret här
Bygg- & Grovstädning

För din trygghet är offerterna kostnadsfria och du förbinder du dig inte till något. Du har du rätt att tacka nej till samtliga offerter. Vi följer även GDPR och har en integritetspolicy som du kan läsa under våra villkor. Kontakta oss om du vill veta mer.

Attribut som vi lagrar när du använder formuläret

 • Ska städmaterial ingå i offerten?
 • Önskar du ett fast pris eller ett pris per timme?
 • Vad för typ av fastighet gäller det?
 • Hur ofta gäller det?
 • Vad behöver du hjälp med?
 • Vad vill du ska ingå i städuppdraget?
 • Önskar du bortforsling av skräp och avfall?
 • Något mer du önskar tillägga?
 • Hur många kvadratmeter ska städas?
 • Fullständigt namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Önskar du bli kontaktat via telefon eller mail?
 • Adress, ort & postnummer
Kolla in formuläret här

Vill du utöva dina rättigheter och ta bort den lokala lagrigen kopplat till formulären så klicka nedan.

Integritetspolicy, villkor & hantering

Villkor

Läs vår villkor här.

Integritetspolicy

Läs vår integritetspolicy här.

Cookies-inställningar

Hantera Cookies-inställningar här.

Begär data

Gör en dataförfrågan genom formuläret.

Analysera & jämför dina
offerter med AI

Jämför offerter